DOWNLOAD NEW SKIN
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background
Kontakt broj: +385 1 618 40 45
E-mail: info@pharmakos.hr

Usluge

usluge koje nudimo

Usluge

Regulatorni poslovi

U ime naših klijenta vršimo usluge registracije

Farmakovigilancija

Farmakovigilancija

Ispitivanje razumljivosti

Ispitivanje razumljivosti upute o lijeku

Medicinski marketing

Farmakoekonomske analize, promotivne aktivnosti...

Upravljanje kakvoćom

Izraađujemo standardne operativne postupke za Vaše poslovanje

Strateško savjetovanje

Strateško savjetovanje

Regulatorni posloviregulatorni_poslovi
iPhone

Medicinski marketing


Strateško savjetovanjeIphone
iPhone

Upravljanje kakvoćom


Posao se gradi na odanim klijentima koji se vraćaju i sa sobom dovode svoje prijatelje.